ทนายความจังหวัดเชียงใหม่ 095 264 4454

ทนายความจังหวัดเชียงใหม่ 095 264 4454

เปิดหน้าต่อไป

เบอร์โทรศัพท์สถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่

สถานีตำรวจในจังหวัดเชียงใหม่

12. เชียงใหม่

สภ.เมืองเชียงใหม่

ที่อยู่ 169 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ 053276459

เบอร์โทรสาร 053277447

สภ.กัลยาณิวัฒนา

ที่อยู่ 222 บ้านใหม่พัฒนา ม.2 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130

เบอร์โทรศัพท์ 053484065

เบอร์โทรสาร 053484065

สภ.จอมทอง

ที่อยู่ 154 ม.4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

เบอร์โทรศัพท์ 053341193

เบอร์โทรสาร 053341194

สภ.เชียงดาว

ที่อยู่ 100 ม.6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

เบอร์โทรศัพท์ 053455081

เบอร์โทรสาร 053455081

สภ.ไชยปราการ

ที่อยู่ 36ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320

เบอร์โทรศัพท์ 053457011

เบอร์โทรสาร 053457011

สภ.ดอยเต่า

ที่อยู่ 146 ม.3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260

เบอร์โทรศัพท์ 053469058

เบอร์โทรสาร 053469113

สภ.ดอยสะเก็ด

ที่อยู่ 178ื ม.1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

เบอร์โทรศัพท์ 053495490

เบอร์โทรสาร 053495491

สภ.ดอยหล่อ

ที่อยู่ 200 ม.5 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

เบอร์โทรศัพท์ 053369566

เบอร์โทรสาร 053369566

สภ.นาหวาย

ที่อยู่ 171 ม.3 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

เบอร์โทรศัพท์ 053046362

เบอร์โทรสาร 053046362

สภ.บ่อหลวง

ที่อยู่ 339 ม.4 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

เบอร์โทรศัพท์ 053211666

เบอร์โทรสาร 053211666

สภ.ป่าแป๋

ที่อยู่ 138 ม.4 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

เบอร์โทรศัพท์ 053047585

เบอร์โทรสาร 053047585

สภ.ฝาง

ที่อยู่ 551 ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

เบอร์โทรศัพท์ 053451148

เบอร์โทรสาร 053451148

สภ.พร้าว

ที่อยู่ 190 ม.4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

เบอร์โทรศัพท์ 053475312

เบอร์โทรสาร 053475312

สภ.ภูพิงค์

ที่อยู่ 193 ม.1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

เบอร์โทรศัพท์ 053211750

เบอร์โทรสาร 053219230

สภ.แม่กา

ที่อยู่ ม.3 ต.แม่กา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260

เบอร์โทรศัพท์ 053366204

เบอร์โทรสาร 053366204

สภ.แม่แจ่ม

ที่อยู่ 55 ม.4 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

เบอร์โทรศัพท์ 053485110

เบอร์โทรสาร 053485110

สภ.แม่โจ้

ที่อยู่ สี่แยกศรีสหกรณ์ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053353948

เบอร์โทรสาร 053353949

สภ.แม่ตื่น

ที่อยู่ 126 ม.1 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

เบอร์โทรศัพท์ 053906963

เบอร์โทรสาร 053906963

สภ.แม่แตง

ที่อยู่ 124 ม.2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

เบอร์โทรศัพท์ 053471321

เบอร์โทรสาร 053471317

สภ.แม่ปิง

ที่อยู่ 191 ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

เบอร์โทรศัพท์ 053275709

เบอร์โทรสาร 053275709

สภ.แม่โป่ง

ที่อยู่ 85 ม.4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

เบอร์โทรศัพท์ 053380731

เบอร์โทรสาร 053380731

สภ.แม่แฝก

ที่อยู่ 143 ม.14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053848604

เบอร์โทรสาร 053848605

สภ.แม่ริม

ที่อยู่ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เบอร์โทรศัพท์ 053297040

เบอร์โทรสาร 053297040

สภ.แม่วาง

ที่อยู่ 184 ม.1 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

เบอร์โทรศัพท์ 053928028

เบอร์โทรสาร 053928028

สภ.แม่ออน

ที่อยู่ 136 ม.9 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

เบอร์โทรศัพท์ 053124340

เบอร์โทรสาร 053124340

สภ.แม่อาย

ที่อยู่ 498 ม.4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280

เบอร์โทรศัพท์ 053459030

เบอร์โทรสาร 053459032

สภ.เวียงแหง

ที่อยู่ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350

เบอร์โทรศัพท์ 053477066

เบอร์โทรสาร 053477066

สภ.สะเมิง

ที่อยู่ 57 ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

เบอร์โทรศัพท์ 053487090

เบอร์โทรสาร 053487090

สภ.สันกำแพง

ที่อยู่ 113 ม.1 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

เบอร์โทรศัพท์ 053331191

เบอร์โทรสาร 053332452

สภ.สันทราย

ที่อยู่ 4 ม.5 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

เบอร์โทรศัพท์ 053491946

เบอร์โทรสาร 053491949

สภ.สันป่าตอง

ที่อยู่ 422 ม.10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

เบอร์โทรศัพท์ 053311122

เบอร์โทรสาร 053311123

สภ.สารภี

ที่อยู่ 46 ม.3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

เบอร์โทรศัพท์ 053321090

เบอร์โทรสาร 053322997

สภ.หนองตอง

ที่อยู่ 252 ม.2 ต.หนองตอง อ.หนองตอง จ.เชียงใหม่ 50340

เบอร์โทรศัพท์ 053464214

เบอร์โทรสาร 053464214

สภ.หางดง

ที่อยู่ ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

เบอร์โทรศัพท์ 053441801

เบอร์โทรสาร 053441801

สภ.โหล่งขอด

ที่อยู่ ม.4 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

เบอร์โทรศัพท์ 053257342

เบอร์โทรสาร 053257342

สภ.อมก๋อย

ที่อยู่ 243 ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

เบอร์โทรศัพท์ 053467116

เบอร์โทรสาร 053467116

สภ.ฮอด

ที่อยู่ 557 ม.2 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

เบอร์โทรศัพท์ 053461100

เบอร์โทรสาร 053461101

สำนักงานที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่

13. จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (50300)

โทร. 0-5311-2983-4 โทรสาร 0-5311-2986

เบอร์ มท. (822) 25454 / E-mail: ​ chiangmai@dol.go.th

สถานที่ตั้ง​ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ (ค้นหาเส้นทาง) อำเภอเมืองเชียงใหม่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5311-2983 - 4

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5311-2983 - 4, โทรสาร 0-5311-2985

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5311-2983 - 4

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5311-2983 - 4

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5311-2983 - 4

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง (50160)

โทร. 0-5334-1268 ,0-5334-1250

โทรสาร 0-5334-1269

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่- ฮอด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอจอมทอง และอำเภอดอยหล่อ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5334-1268

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5334-1268

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5334-1268

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5334-1268​

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด (50240)

โทร. /โทรสาร 0-5346-1140

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่- ฮอด หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอฮอด ดอยเต๋า และอำเภออมก๋อย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5346-1140

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5346-1140

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5346-1140

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5346-1140

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด (50220)

โทร 0-5349-5512 โทรสาร 0-5349-5513

E-mail: doisaket-cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 164 หมู่ 1 ถนนสายเชียงใหม่ - เชียงราย ตำบลเชิงดอย

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอดอยสะเก็ด

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5349-5512

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5349-5512

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5349-5512

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5349-5512

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง (50110)

โทร . 0-5345-1551 โทรสาร 0-5354-36547

E-mail: ​fang-cmi@gol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสันอุดม ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5345-1551

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5345-1551

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5345-3547

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5345-1551

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว (50190)

โทร./โทรสาร. 0-5347-5296, 0-5347-5628

E-mail: ​cmi-phrao@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพร้าว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5347-5296

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5347-5296

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5347-5296

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5347-5296

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง (50150)

โทร. 0-5347-1314 โทรสาร 0-53470-314

E-mail: ​maeteng-cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) อยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่แตง ถนนเชียงใหม่ - ฝาง

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่แตง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5347-1314 ต่อ 15

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5347-1314​ ต่อ 16

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5347-1315

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5347-1314

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม (50180)

0-5329-7829 โทรสาร 0-5329-7830

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่ - ฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่ริม และอำเภอสะเมิง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5329-7829

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5329-7829

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5329-7829

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5329-7829

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง (50130)

โทร .0-5333-1400 โทรสาร 0-5333-1043

Email: sankamphaeng cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง

ถนนสันกำแพง-ออนหลวย ตำบลร้องวัวแดง

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5333-1400 ต่อ 21

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5333-1400 ต่อ 14

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5333-1400 ต่อ 19

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5333-1400 ต่อ 11

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย (50210)

โทร. 0-5335-2880, 0-5335-2701

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 276 หมู่ 4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสันทราย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5335-2880

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5335-2880

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5335-2880

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5335-2880

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง (50120)

โทร. 0-5331-1356, 0-5331-1369 โทรสาร 0-5331-1431

E-mail: ​sanpatong_cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5331-1431 ต่อ 102

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5331-1356 ต่อ 106

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5331-1369 ต่อ 108

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5331-1431 ต่อ 104

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง (50230)

โทร. 0-5344-1804 โทรสาร 0-5344-1805

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่ - ฮอด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหางดง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5344-1804

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5344-1804

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5344-1804

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5344-1804

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว (50170)

โทร. 0-5304-6996 โทรสาร 0-5304-6997 ต่อ 11

E-mail: cmi-chiangdao.a@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5304-6996

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5304-6996

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5304-6996

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5304-6996

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี(50140)

โทร. 0-5332-1934, 0-5332-1694 โทรสาร 0-5342-4047

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 242 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลหนองผึ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสารภี

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5332-1934

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5332-1694

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5332-1694

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5332-1694

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกแม่แจ่ม(50270)

โทร. 0-5348-5108 โทรสาร 0-5348-5108     

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่แจ่ม

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-5348-5108

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5348-5108

หัวหน้าฝ่ายรังวัด -

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ -

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกสะเมิง(50250)

โทร. 0-5348-7554 โทรสาร 0-5348-7525

E-mail: ​samoeng_cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.สะเมิง อ.กัลยาณิวัฒนา

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-5348-7554

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5348-7554

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5348-7554

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5348-7554​

*****************************************************************